Published in the Dutch financial newspaper Financieel Dagblad on 29 November 2021

Sinds 1960 ontwerpt en produceert Weener Plastics (WP) innovatieve kunststof verpakkingen voor voeding en verzorgingsproducten. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie. We zijn ons volledig bewust van onze verantwoordelijkheid en ondersteunen een breed scala aan activiteiten die de impact van kunststof verpakkingen op het milieu verkleinen. Daarbij gaat het niet alleen om slimme ontwerpen, maar ook om de inzet van nieuwe materialen en het optimaliseren van logistieke en productieprocessen. Dit doen we wereldwijd. Ons doel: in 2025 kunnen al onze producten worden gerecycled, hergebruikt of bijgevuld.

Wij werken ook doorlopend aan het verminderen van ons eigen gebruik en verbruik. Door nieuwe verpakkingsconcepten in te voeren en het gewicht van verpakkingen te minimaliseren, verkleinen we ook onze logistieke impact. Ook werken we aan verantwoord watergebruik en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor de transitie naar een circulaire economie en een duurzame toekomst is het belangrijk dat de hele keten samenwerkt: van grondstoffenleveranciers en de verwerkende industrie tot producenten, detailhandel en consumenten. Daarom ondersteunen we bijvoorbeeld onze klanten graag bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingsoplossingen.

We zijn ook ondertekenend partner van het Global Compact van de Verenigde Naties. Dit onderstreept het belang dat wij hechten aan de mensenrechten en het integreren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN in de strategie, de cultuur en de dagelijkse werkzaamheden van ons bedrijf. Dit doen we samen met onze medewerkers en de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken.

Het is onze ambitie om op deze weg door te gaan in het belang van onze klanten, eindgebruikers, aandeelhouders en de circulaire economie. We begrijpen dat er geen einddoel kan zijn als het gaat om onderwerpen als mensenrechten en duurzaamheid. Daarom zullen we de acties die we ondernemen blijven monitoren en evalueren, bestaande programma's optimaliseren en nieuwe programma's introduceren.

29 Nov 2021